KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak,  gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler  ile  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu  (“KVKK”)  başta  olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz  ile  tüketici,  abone,  müşteri,  tedarikçi, çalışan  ve sair ilişkiler çerçevesinde  paylaştığınız  kişisel verileriniz,  KVKK’ya uygun  şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir;  başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri  sorumlusu  olarak  Şirketimiz  tarafından bizlerle paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde toplanan dijital iz verileriniz; işyerimizi ziyaret etmeniz halinde veya düzenlenen toplantı ya da organizasyonlara katıldığınızda izniniz dahilinde fotoğraf veya kamera kaydı verileriniz, Şirketimizin müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen aşağıda belirtilen hizmet ya da faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç  ve kapsamda,     internet  sitesi,  muhtelif  sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları  gibi araçlar  üzerinden,  Şirketimiz ile  yapılan yazılı  veya  sözlü  iletişimler  vb.  kanallar  aracılığıyla  sözlü,  yazılı  veya  elektronik  ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir.

6698 sayılı KVKK’nın, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Kemalpaşa Cad. No:262, 35060 Bornova/İzmir adresine, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, yazılı ve ıslak imzalı olarak şahsen veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise bu elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@pinarsu.com.tr  elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.

Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.