Kullanım Koşulları

Sitemiz nezdinde bizlerle paylaşmakta olduğunuz kişisel verilerinizin; ilgili mevzuat kapsamında Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işlenmesine, depolanmasına, diğer Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, işin ifası gereği ve/veya sizlere daha iyi hizmet verebilmek gayesiyle paylaşılması gerekecek yurtiçi-yurtdışındaki sair üçüncü kişiler ile paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ettiğiniz kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin korunması hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız..

Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri ve/veya yetkilendirdiği iş ortakları bu bilgileri ayrıca, aşağıdaki ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanabilecektir:

Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yaşar Holding A.Ş. sistem ve internet altyapısında alınmıştır.

Kişisel bilgilere sadece yetkili Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirket personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz ile tarafımızdan bu bilgilerin gizlilik kaydı ile paylaşıldığı ilgili iş ortaklarımızerişebilirler. Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve / veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) Web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, tüketici profilini belirlemek amacıyla da kullanır. Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler 1. maddede belirtilenler dışında kalan diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve / veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, sitelerindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve / veya Yaşar Topluluğu Şirketleri'nin Gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.

Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri sorumlu değildir.

Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmasına göre üçüncü şahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye aittir.

Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sitemizde yer alan her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve kullanma koşullarını önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Sitemizde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Sitemizin kullanımı ya da Sitemize giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Ek bilgi almak istediğiniz konularda 444 99 00 numaralı Pınar Su ve Sipariş Hattı ve 444 76 27 numaralı Pınar İletişim Merkezi telefonlarımızdan veya info@pinar.com.tr eposta adresinden Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye danışabilirsiniz.

Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.