X

Pınar Su
Sipariş uygulaması
tüm akıllı telefonlarda!

Yükle

İnsan Kaynakları Politikamız

Pınar Su & İçecek, kalifiye, yaratıcı, yenilikçi, motivasyonu, performansı yüksek iş gücünü bünyesine almak ve insan kaynakları uygulamaları ile kalifiye iş gücünü geliştirerek bağlılık yaratmak stratejisi ile hareket eder.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

  • Tüm pozisyonlarımız için zengin aday havuzu oluşturarak, doğru pozisyona doğru insanları kısa zamanda yerleştirmeyi hedefleriz.
  • Başarılı ve aidiyet duygusu yüksek çalışanlar yaratmak bilinci ile uygulamalarımızı şekillendiririz.
  • Oryantasyon programları ile işe yeni başlayan çalışanların işe ve çalışma ortamına adaptasyonunu hızlandırmaya çalışırız
  • Günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağımızın gelişmesini sağlamak için, farklı birçok (kişisel gelişim, yönetim becerileri ve teknik alanda) şirket içi ve dışı eğitimler gerçekleştiririz. Sınıf içi eğitimlerin yanısıra çalışanlarımızın teknik veya kişisel ilgi alanlarına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere E-eğitim portalı üzerinden eğitimlerle eğitim faaliyetlerini zenginleştiririz. Eğitimlere ek olarak Liderlik ve Mentorluk gibi programlar ile çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunuruz.
  • Organizasyon içindeki terfi ve atamaları fırsat eşitliği gözeterek gerçekleştiririz.
  • Hedef odaklı çalışmayı teşvik etmek amacıyla çalışanların performansını değerlendirir, elde edilen verileri, gelişim faaliyetleri, kariyer planlama ve ödüllendirme/ücretlendirme süreçlerinde kullanırız.
  • Çeşitli konularda görüşler almak adına “Çalışan Görüşleri Anketleri”ni gerçekleştirir, sonuçlarına ilişkin aksiyon planları ile çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı hedefleriz.
  • Çeşitli alanlarda gönüllülük projeleri gerçekleştiririz.
  • Tüm süreçleri kurumsal değerlerimiz ve etik kurallarımız , iş kanunu, yasalar ve şirket yönetmelikleri çerçevesinde yürütürüz. Ayrıca, uygulamalarımzıda, tüm politika ve prensiplerimizde cinsiyet, milliyet, ırk, etnik köken, din ve medeni hal ayrımı gözetilmeksizin herkese fırsat eşitliği tanırız.

Değerlerimiz

Önce Tüketicilerimiz ve Müşterilerimiz!
Tüm birimlerimizle tüketicilerimizin ve iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar ,onların daha iyi bir yaşama yönelik değişen beklentilerini karşılamada çevik, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içerisinde oluruz.

Operasyonel Mükemmeliyetçiliğimiz
Operasyonel mükemmellik anlayışımızın temelini ,teknolojinin tüm anlarda etkin kullanımı,yalın iş süreçleri tanımlı iş yapma sistematiği, veriye dayalı ve hızlı karar verme sistemlerimiz oluşturur. Çeviklik temel yetkinliklerimizdendir.

İnsan Kaynağımız
Bilim, birlik, başarı meşalemizin ışığında;eğitimli,deneyimli,aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişimlere açık bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren,katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynağımızın en önemli değerlerimizden biri olduğuna inanırız.

Etik Duruşumuz
Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada sosyal,politik ve kültürel değerlere saygı gösterir ,yasalara iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız. Dürüstlüğe,açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veririz.

Çevresel ve Sosyal Sorumluluğumuz
Çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla üretim yapar,bugünden daha iyi bir gelecek yaratmaya katkıda bulunuruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak çağdaş eğitime ,spora ,kültür ve sanata destek verme geleneğimizi sürdürün

Temel Yetkinliklerimiz

MÜŞTERİ ODAKLILIK
Müşterinin ihtiyaçlarını yapılan her işin temel odağı haline getirmek; verimli ve güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve korumak.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Mevcut durumu iyileştirmek için harekete geçmek;iyileştirme fırsatlarını belirlemek ,çözüm üretmek ,ilgili kişilerin önerisine sunmak ve uygulamak.

HAREKETE GEÇME
Hedefleri gerçekleştirmek için hızla harekete geçmek ;proaktif olmak; hem kişisel olarak ,hem de ekip içinde hedeflere ulaşmaktan tatmin olamak.

KENDİNİ GELİŞTİRME
Yeni bilgiler ve deneyimler edinmek için çaba sarfetmek;öğrenme fırsatlarını düzenli olarak araştırmak ve bu fırsatlardan faydalanmak;yeni bilgileri hızla benimseyip uygulamak.

Pınar Su ve İçecek online çevrimiçi mobil su siparişi uygulaması

Pınar Su Uygulaması ile tek tuşla sipariş verin!

Apple App Store butonu
Google Play butonu
Huawei App Gallery butonu